Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 2
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 15
Uzman 0
İdari Personel 6
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 82 169
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 82 169
Genel Toplam 251