Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 15
Uzman 0
İdari Personel 6
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 73 141
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 73 141
Genel Toplam 214