Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 1
Yardımcı Doçent 7
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 14
Uzman 1
İdari Personel 6
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 85 173
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 85 173
Genel Toplam 258